Winstring(structName.pointer$.struct)

Winstring(pointer)


Omschrijving: 
De WINSTRING( ) functie keert met een string terug wanneer een functie met een pointer 
naar een string terugkeert.  Deze functie is vooral nuttig bij het terugvinden van de 
tekst string van een STRUCT die door een functie is veranderd, 
of wanneer een API functie de pointer van een tekst string in geheugen teruggeeft.

Gebruik:

struct demo,_
name$ as ptr,_
length as long

call DoDemo "hello"

print "Uppercase string is"
print winstring(demo.name$.struct)

print "Length of string is"
print demo.length.struct

sub DoDemo avar$
    demo.name$.struct=upper$(avar$)
    demo.length.struct=len(avar$)
end sub


'OUTPUT
Uppercase string is
HELLO
Length of string is
5