txcount(#handle)


Omschrijving:
Deze functie geeft u het aantal bytes uit een serieele communicatie dat in de
transmissie rij staat.

    count = txcount(#com)

See also Open "Comn:...", ONCOMERROR