TRACE number
Omschrijving:
Deze verklaring bepaalt het fout opsporingsniveau voor een toepassingsprogramma. 
Dit is slechts efficint als het programma Debug gebruikt uit de menu selectie 
(in plaats van RUN). Als RUN wordt gebruikt, dan worden alle TRACE statements genegeerd. 
Het commando stelt u in staat om in de listing aan te geven waar de debugger moet wisselen 
tussen "step", "animate" en "run" mode." Daardoor kunt u de "run" knop gebruiken 
om een programma te debuggen, en wanneer er een "TRACE 2" bevel in de listing 
aangetroffen wordt, zal het automatisch in de "step" mode terugvallen. 
Zie het gebruiken van Debugger. 

Er zijn drie TRACE niveaus: 0, 1, en 2. Hier zijn de gevolgen van deze niveaus:  

   0 = geen trace maar volledige snelheid of RUN  
   1 = animatie of ANIMATE, (een logboek bij van de variabelen en selecteert de huidige regel)  
   2 = single step of STEP, de programmeur moet de STEP knop klikken om naar de volgende
	 regel te gaan en de huidige uit te voeren. De variabelen worden geregistreerd.

Wanneer een Liberty BASIC programma onder Debug wordt gestart, 
is het trace niveau aanvankelijk altijd 2 (STEP). 
U kunt nu op n van de drie knoppen klikken om de mode te bepalen om verder te gaan. 
Wanneer een TRACE statement wordt aangetroffen, wordt het trace niveau 
dienovereenkomstig bepaald, maar u kunt van dit nieuwe niveau ontsnappen 
door opnieuw op de gewenste knop te klikken. 

Als u een probleem heeft tijdens het debuggen van code nabij een bepaalde plek, 
dan kunt u daar een TRACE statement toevoegen (gewoonlijk niveau 2) vlak vr die plek. 
Run in de DEBUG mode en klik op de RUN knop in de debugger. 
Wanneer de TRACE statement wordt bereikt, zal de debugger op dat punt afremmen,
en het DEBUG proces vertragen tot de STEP mode.


Gebruik:

 open "wave" for graphics as #graph
 print #graph, "down"
 for index = 1 to 200
   if index = 20 then trace 2 'Here is the trouble spot

  print #graph, "goto "; index ; " "; 100+int(100*sin(index/20))
 next index
 wait