De syntaxis van dit commando is:

  STATICTEXT #handle, "string", xpos, ypos, wide, high
        or
  STATICTEXT #handle.ext, "string", xpos, ypos, wide, high

Beschrijving: Statictext laat u instructies of etiketten in uw vensters plaatsen. Dit wordt het vaakst gebruikt met een textbox om te beschrijven wat u erin mag typen. De tekst in een statictextcontrol is aangesloten aan de linkerkantlijn. Als de tekst te lang is om in de breedte in de controle te passen, zal het automatisch de zinnen afbreken om erin te passen. #handle Dit moet het zelfde zijn als #handle van het venster dat de statictextcontrol bevat. Als #handle.ext wordt gebruikt, kan het programma bevelen naar de statictextcontrol PRINTEN. Als de control geen extensie heeft, dan kan het geen bevelen ontvangen om bijvoorbeeld de tekstetiket, het font of de locatie te veranderen. "string" Dit is de tekst die op statictext wordt getoond. xpos & ypos Dit is de afstand van de statictext in x en y (in pixels) vanaf de linker boven hoek van het scherm wide & high Dit zijn de breedte en de hoogte van statictext. Zorg ervoor dat er genoeg breedte en hoogte is gespecificeerd om de tekst "string" in te passen.

Statictext Commando's

print #handle.ext, "a string" Dit verandert de tekst die op een statictextcontrol wordt getoond. Dit bevel zorgt ervoor dat de inhoud (het zichtbare etiket) van statictext omgezet wordt in "a string". De handle moet van de vorm #handle.ext zijn die een unieke extensie bevat waardoor de commando's naar de control kunnen worden geprint. print #handle.ext, "!locate x y width height" Dit verandert de statictextcontrol in zijn venster van plaats. Dit werkt slechts als de "control" binnen een venster van het type "window" wordt geplaatst. De "control" zal zijn grootte en plaats niet bijwerken voordat een REFRESH bevel wordt verzonden naar het venster. Zie het RESIZE.BAS voorbeeldprogramma. print #handle.ext, "!font facename pointSize" Dit zet de font van de "control" volgens het gespecificeerde font en puntgrootte. Als een exacte gelijke niet kan worden gevonden, dan zal Liberty BASIC proberen om de dichtstbijzijnde gelijke te matchen, waarbij een gelijke grootte te vinden belangrijker is dan het uiterlijk van de font. Voor meer info over het specificeren van fonts, lees How to Specify Fonts Example: print #handle.ext, "!font times_new_roman 10" print #handle.ext, "!enable" Dit zorgt ervoor dat er toegang tot de control is. print #handle.ext, "!disable" Dit maakt de control inactief , de knop wordt licht grijs. print #handle.ext, "!show" Dit zorgt er voor dat de control zichtbaar wordt. print #handle.ext, "!hide" Dit verbergt de control en maakt het onzichtbaar. Sample Program 'sample program statictext #member, "Name", 10, 10, 40, 18 statictext #member, "Address", 10, 40, 70, 18 statictext #member, "City", 10, 70, 60, 18 statictext #member, "State", 10, 100, 50, 18 statictext #member, "Zip", 10, 130, 30, 18 textbox #member.name, 90, 10, 180, 25 textbox #member.address, 90, 40, 180, 25 textbox #member.city, 90, 70, 180, 25 textbox #member.state, 90, 100, 30, 25 textbox #member.zip, 90, 130, 100, 25 button #member, "&OK", [memberOK], UL, 10, 160 WindowWidth = 300 : WindowHeight = 230 open "Enter Member Info" for dialog as #member print #member, "trapclose [quit]" wait [memberOK] print #member.name, "!contents? name$" print #member.address, "!contents? address$" print #member.city, "!contents? city$" print #member.state, "!contents? state$" print #member.zip, "!contents? zip$" cr$ = chr$(13) note$ = name$ + cr$ + address$ + cr$ + city$ + cr$ + _ state$ + cr$ + zip$ notice "Member Info" + cr$ + note$ [quit] close #member end For information on creating controls with different background colors, see Colors and the Graphical User Interface.