Print TAB(n)


Omschrijving:
Liberty BASIC 4 maakt het mogelijk om de TAB functie te gebruiken voor het formatteren van output
naar het MAINWIN venster en naar de printer. "n" geeft aan waar het volgende teken zal worden "geprint".
Dus "tab(7)" zorgt ervoor dat de volgende output begint op kolom 7 ,terwijl "tab(21)" ervoor
zorgt dat de output start op locatie kolom 21.
TAB(n) werkt in de mainwin met het commando PRINT en met LPRINT.

 

Usage:
  'show how tab() works
  print "x"; tab(7); "sine"; tab(21); "cosine"

  for x = 1 to 10
   print x; tab(7); sin(x); tab(21); cos(x)
  next x
  end