stylebits #handle, addBits, removeBits, addExtendedBits, removeExtendedBits

Omschrijving:
STYLEBITS staat u toe om de stijl van een Liberty BASIC venster of control te veranderen. 
Het statement vraagt om een handle en vier parameters. Wanneer het venster wordt geopend 
controleert het om te zien of zijn er stijl bitjes bestaan voor het venster 
of voor om het even welke controls. Als er een STYLEBITS commando is, past het 
eerst de verwijder bits toe, en daarna worden de toevoeg bitjes toegepast. 
Op deze wijze wordt een control gecreŽerd vanuit de get-go naar de gewenste stijl. 
Het bevel STYLEBITS moet vůůr het bevel worden uitgegeven om het venster te openen.

Dit bevel werkt bij alle vensters en controls van Liberty BASIC, 
maar aangezien texteditor geen autochtone control is van Windows zult u er 
niet veel meer dingen kunnen doen dan het bijstellen van de randen 
en misschien een paar andere dingen.

Enkele standaard venster en control stijlen zijn hieronder vermeld. 
Om alle mogelijke stijl bitjes te vinden die worden gebruikt om 
controls in Windows aan te passen, verwijzen wij naar online API referenties 
en of naar boeken waar de functies voor CreateWindow en CreateWindowEx staan beschreven.

#handle
Dit moet een handle zijn of een handle variabele die naar een control verwijst. 
Zie hieronder voor een demonstratie.

addBits
Dit bevat alle stijl bitjes die aan de control zouden moeten worden toegevoegd. 
Als er meer dan ťťn zijn, moeten zij bitwise samen worden gevoegd met de OR operator, 
zoals hier: _ES_AUTOVSCROLL or _ES_MULTILINE

removeBits
Dit verwijdert stijl bitjes uit de control. Om een rand van een control te verwijderen, 
zou de waarde _WS_BORDER zijn.

addExtendedBits
Dit voegt bitjes aan de uitgebreide stijl toe. De vensters die met een uitgebreide 
stijl worden gecreŽerd hebben uitbreiding stijl bitjes, zoals _WS_EX_CLIENTEDGE.

removeExtendedBits
Dit verwijdert stijl bitjes uit de uitgebreide stijl (extended style). 
De vensters die met een uitgebreide stijl worden gecreŽerd hebben uitbreiding stijl bitjes, 
zoals _WS_EX_TOOLWINDOW.


Usage:

 'here is a textbox with a password setting
 stylebits #main.pw, _ES_PASSWORD, _ES_AUTOVSCROLL or _ES_MULTILINE, 0, 0
 textbox #main.pw, 10, 10, 250, 25

 'here is one right justified, and we use a handle variable
 justHandle$ = "#main.rjust"
 stylebits #justHandle$, _ES_RIGHT, 0, 0, 0
 textbox #main.rjust, 10, 40, 250, 25

 'here's a silly example of twiddling style bits for a window
 stylebits #main, _WS_SYSMENU, _WS_POPUP, _WS_EX_CONTEXTHELP, 0
 open "STYLEBITS demo" for window_popup as #main

 #main.pw "please"
 #main.rjust "on the right"
 wait


WINDOW AND CONTROL STYLE CONSTANTS
window styles - some also work for controls:
_WS_BORDER    	Creates a window that has a thin-line border.
_WS_CAPTION    	Creates a window that has a title bar (includes the WS_BORDER style).
_WS_HSCROLL    	Creates a window that has a horizontal scroll bar.
_WS_MAXIMIZE		Creates a window that is initially maximized.
_WS_MAXIMIZEBOX		Creates a window that has a Maximize button. 
_WS_MINIMIZE		Creates a window that is initially minimized. Same as the WS_ICONIC style.
_WS_MINIMIZEBOX		Creates a window that has a Minimize button.
_WS_VSCROLL    	Creates a window that has a vertical scroll bar.

button styles:
_BS_LEFT	 	Left-justifies the text in the button rectangle.
_BS_RIGHT		Right-justifies text in the button rectangle. 
_BS_RIGHTBUTTON		Positions a radio button's circle or a check box's square on the right side 
            of the button rectangle.

editbox (textbox) styles:
_ES_CENTER		Centers text in a multiline edit control.

_ES_PASSWORD    	Displays an asterisk (*) for each character typed into the edit control. 
_ES_RIGHT    	Right-aligns text in a multiline edit control.

listbox styles:
_LBS_MULTICOLUMN	Specifies a multicolumn list box that is scrolled horizontally.
_LBS_SORT	    Sorts strings in the list box alphabetically.

statictext styles:
_SS_CENTER    	Specifies a simple rectangle and centers the text in the rectangle. 
_SS_RIGHT    	Specifies a simple rectangle and right-aligns the given text in the rectangle.