STRUCT en CALLDLL

Het STRUCT statement vereist dat voor elk gegevens veld vooraf wordt ingetypt,
wat voor type data het zal bevatten. Ook het CALLDLL statement vereist dat 
van elke in te geven parameter het data type vooraf bekend is. 
De typen zijn gemeenschappelijk voor zowel STRUCT als CALLDLL. 
Als eenvoudige gegevens TYPES in de programmering van Windows worden vaak gewoon 
andere namen gebruikt voor hieronder staande types. 
 
Een programma zou het TYPE volgens de hieronder staande kaart moeten specificeren.

TYPES

    double		(a double floating point)
    ulong		(4 bytes, unsigned long integer)
    long		(4 bytes, signed long integer)
    short		(2 bytes, signed short integer)
    ushort, word	(2 bytes, unsigned short integer)
    ptr		(4 bytes, long pointer, for passing strings)
    struct		(4 bytes, long pointer, for passing structs)
    void, none	(a return type only, used when a function doesn't return a value)
    boolean		(true/false expression)

Signed betekent positief (+)
Unsigned betekent negatief (-)

See also: CALLDLL, STRUCT