SPRITES

Slechts één grafische box of grafisch venster in een programma mag sprites bevatten.

addsprite

print #w.g, "addsprite SpriteName BmpName";
Dit voegt een SPRITE toe met de naam SpriteName geladen vanuit bitmap BmpName.

print #w.g, "addsprite SpriteName bmp1 bmp2 bmp3 ... bmpLast";
Dit voegt een SPRITE toe met de naam SpriteName geladen vanuit bitmaps
- en kan een onbeperkt aantal bitmaps omvatten.

background

print #w.g, "background BmpName";
Dit zorgt voor een achtergrond voor sprites van geladen bitmap BmpName.

backgroundxy

print #w.g, "backgroundxy 25 20";
of
x=25:y=20
print #w.g, "backgroundxy ";x;" ";y

Dit plaatst het punt x, y van de achtergrond bitmap op plaats 0, 0 van de SPRITE graphicbox of het grafisch venster.

centersprite

print #w.g, "centersprite SpriteName"
Dit zorgt ervoor dat de sprite's x, y plaats in het midden van de SPRITE komt te liggen,
in plaats van de standaard bovenlinker hoek.

cyclesprite

print #w.g, "cyclesprite SpriteName 1"
print #w.g, "cyclesprite SpriteName -1"
print #w.g, "cyclesprite SpriteName 1 once"

Dit zorgt ervoor dat de SPRITE automatisch een cyclus door zijn beeldlijst doorloopt.
Het gebruiken van "1 zal" het vooruit doorlopen van de cyclus tot gevolg hebben
Het gebruiken van "-1 zal" het achteruit doorlopen van de cyclus tot gevolg hebben.
Bij gebruik van de parameter "once" zal de SPRITE zijn cyclus door zijn beeldlijst slechts één keer doorlopen,
anders wordt de cycli onophoudelijk doorlopen.

drawsprites

print #w.g, "drawsprites";
Dit zorgt ervoor dat alle zichtbare sprites worden getekend op de achtergrond
en het werkt het beeldscherm bij.

removesprite

print #w.g, "removesprite SpriteName";
Dit zorgt ervoor dat genoemde SPRITE wordt verwijderd uit de verzameling van sprites.

spritecollides

print #w.g, "spritecollides SpriteName";
input #w.g, list$
of
print #w.g, "spritecollides SpriteName list$";
Dit zorgt voor een lijst gemaakt wordt van alle sprites die met SPRITE genaamd SpriteName in botsing kwamen.
De namenlijst komt in de variabele "list$" te staan.

spriteimage

print #w.g, "spriteimage SpriteName BmpNameX";
Dit zorgt ervoor dat SPRITE SpriteName worden getoond als een beeld van BmpNameX.
This causes the sprite called SpriteName to be shown as the image from its image list called BmpNameX.

spritemovexy

print #w.g, "spritemovexy SpriteName 5 5";
of
x=5:y=5
print #w.g, "spritemovxy SpriteName ";x;" ";y

Dit zorgt ervoor dat de SPRITE SpriteName in x richting x pixels beweegt ,
en y pixels in de y richting. Dit gebeurd bij elk DRAWSPRITES commando
dat wordt gegeven om de display bij te werken.

spriteoffset

print #w.g, "spriteoffset SpriteName 20 20";
of
x=20:y=20 print #w.g, "spriteoffset SpriteName ";x;" ";y
Dit zorgt ervoor dat de x y locatie van de SPRITE wordt verplaatst naar de x y
aangegeven door de waarden die in x en y van zijn gecodeerd.

spriteorient

print #w.g, "spriteorient SpriteName normal";
print #w.g, "spriteorient SpriteName flip";
print #w.g, "spriteorient SpriteName mirror";
print #w.g, "spriteorient SpriteName rotate180";

Dit zorgt ervoor dat SPRITE SpriteName worden georiënteerd in één van de vier richtingen:
normaal, gekeerd, gespiegeld, geroteerd 180 graden. (normal, flip, mirror, rotate180)

spriteround

print #w.g, "spriteround SpriteName";
Dit zorgt ervoor dat SPRITE SpriteName worden verondersteld een rond gemaakt gebied te zijn
binnen rechthoekige bitmap wanneer de botsingen worden geëvalueerd.

spritescale

print #w.g, "spritescale SpriteName 150";
of
percent=150
print #w.g, "spritescale SpriteName ";percent

Dit zorgt ervoor dat SPRITE SpriteName worden van schaal veranderd tot het percentage
dat in zowel breedte als hoogte wordt aangewezen.

spritetoback

print #w.g, "spritetoback SpriteName ";
Dit zorgt ervoor dat SPRITE SpriteName het eerst wordt getekend, zodat het onderop andere sprites verschijnt

spritetofront

print #w.g, "spritetofront SpriteName ";
Dit zorgt ervoor dat SPRITE SpriteName het laatst wordt getekend, zodat het bovenop andere sprites verschijnt

spritetravelxy

#w.g "spritetravelxy SpriteName 200 250 5 [landed]"
of
#w.g "spritetravelxy SpriteName " ;X; " " ;Y; " " ;speed; " [branchHandler]"
of
#w.g "spritetravelxy SpriteName " ;X; " " ;Y; " " ;speed; " subHandler"
Dit zorgt ervoor dat de sprite genaamd SpriteName reist naar de locatie x y met de aangegeven snelheid "speed"
en daar aangekomen een event genereert. De event kan afgewikkeld worden bij een etiket [branchLabel] of een sub.

spritevisible

print #w.g, "spritevisible SpriteName on";
print #w.g, "spritevisible SpriteName off";

Dit zorgt ervoor dat de sprite genaamd SpriteName zichtbaar is als "on" wordt gebruikt,
of onzichtbaar is als "off" is aangegeven

spritexy

print #w.g, "spritexy SpriteName 100 137";
of
x=100:y=137
print #w.g, "spritexy SpriteName ";x;" ";y
Dit zorgt ervoor dat de sprite genaamd SpriteName getekend wordt op positie x y
de volgende keer dat het display wordt geupdate met het DRAWSPRITES commando

spritexy?

print #w.g, "spritexy? SpriteName"
input #w.g, x, y

of
print #2.g "spritexy? SpriteName x y"
Hiermee worden de coördinaten x y van de SPRITE genaamd SpriteName verkregen ,
en geplaatst in de variabelen x en y.