SORT arrayName(), start, end, [column]Omschrijving:
Dit commando sorteert zowel dubbel als enkelvoudig gedimensioneerde arrays. 
De beginparameter specificeert het element waarmee met de sortering te beginnen 
en de eindparameter specificeert het element waar het sorteren zou moeten ophouden.
De arrays kunnen voor een deel of in geheel worden gesorteerd, 
en bij een dubbele gedimensioneerde array, kan de specifieke kolom aangegeven worden 
waarop gesorteerd moet worden. Wanneer deze optie wordt gebruikt, 
worden alle rijen gesorteerd tegen elkaar volgens de items uit de gespecificeerde kolom.

Gebruik:

Hier is de syntaxis voor het sorteer commando:

  sort arrayName$(), i, j, [,n]

Dit sorteert de array genaamd arrayName$( te beginnen met element i, en eindigend met element j. 
Als het een dubbel gedimensioneerde array is dan vertelt de kolomparameter welk n-de element
wordt gebruikt als sorteersleutel. Elke GEHELE rij beweegt met zijn overeenkomstige 
sleutel tijdens de sorteer beweging. Stel dat u een dubbel gedimensioneerde array
heeft waarin de resultaten van de verkoopvertegenwoordigers staan:

  repActivity$(x, y)

De array zou gegevens, in één record per x positie kunnen bevatten, 
en de recordsleutels in y. Zo bijvoorbeeld:

  repActivity$(1,1) = "Tom Maloney" : repActivity(1,2) = "01-09-93"
  repActivity$(2,1) = "Mary Burns" : repActivity(2,2) = "01-10-93"
   .
   .
   .
  repActivity$(100,1) = "Ed Dole" : repActivity(100,2) = "01-08-93"

Om alle 100 items van het datumgebied te sorteren zo zou het commando er aldus uit zien:
  sort repActivity$(), 1, 100, 2

Om in plaats daarvan per naam te sorteren zouden we de 2 in een 1 moeten wijzigen, als volgt:
  sort repActivity$(), 1, 100, 1

Omgekeerde sortering

Om de sorteer volgorde om te keren kunnen we de volgorde van de te sorteren range omkeren.

 'sort from row 1 to 50
 sort array$(), 1, 50

 'sort reversed from row 1 to 50
 sort array$(), 50, 1