Goniometrie

Tip:  Er gaan 2 * pi radialen in een volledige cirkel van 360 graden.  
Een formule om graden in radialen om te zetten is: 
radialen = graden gedeeld door  57.29577951 
Hier zijn enige nuttige functies om graden om te zetten in radialen, 
en radialen in graden en om pi te berekenen.


function pi()
    pi = asn(1) * 2
end function

function rad2deg(num)
    rad2deg = 90 / asn(1) * num
end function

function deg2rad(num)
    deg2rad = asn(1) / 90 * num
end functionCOS( n )

Omschrijving: Deze functie geeft de cosinus van de hoek n weer. De hoek n moet in radialen worden uitgedrukt. Usage: for c = 1 to 45 print "The cosine of "; c; " is "; cos(c) next c

SIN( n )

Omschrijving: Deze functie geeft de sinus van de hoek n weer. De hoek n moet in radialen worden uitgedrukt. Gebruik: for t = 1 to 45 print "The sine of "; t; " is "; sin(t) next t

TAN( n )

Deze functie geeft de tangens van de hoek n weer. De hoek n moet in radialen worden uitgedrukt. Gebruik: for t = 1 to 45 print "The tangent of "; t; " is "; tan(t) next t