SCAN


Omschrijving:

Het SCAN statement laat Liberty BASIC even stoppen met datgene waar het mee bezig was 
om even het toetsenbord en de muisberichten van Windows te verwerken.
Dit is nuttig bij de soort routines die onophoudelijk lopen maar waar nog gebruiker 
events zoals knop klikken en andere acties moeten worden opgevangen en verwerkt.
Op deze wijze, kan SCAN als een INPUT statement worden gebruikt die niet ophoudt en wacht.

Voorbeeld:

  'scan example - digital clock
  nomainwin
  WindowWidth = 120
  WindowHeight = 95
  statictext #clock.time, "xx:xx:xx", 15, 10, 90, 20
  button #clock.12hour, "12 Hour", [twelveHour], UL,_
              15, 40, 40, 20
  button #clock.24hour, "24 Hour", [twentyfourHour], UL,_
              60, 40, 40, 20

  open "Clock" for window_nf as #clock
  print #clock, "trapclose [quit]"
  print #clock.time, "!font courier_new 8 15"
  print #clock.12hour, "!font ariel 5 11"
  print #clock.24hour, "!font ariel 5 11"
  goto [twelveHour]

[timeLoop]
  if time$ <> time$() then
    time$ = time$()
    gosub [formatTime]
    print #clock.time, formattedTime$
  end if

  scan  'check for user input
  goto [timeLoop]

[formatTime]
  hours = val(left$(time$, 2))
  if twelveHourFormat = 1 then
    if hours > 12 then
      hours = hours - 12
      suffix$ = " PM"
    else
      if hours = 0 then hours = 12
      suffix$ = " AM"
    end if
  else
    suffix$ = ""
  end if

  formattedTime$ = prefix$+right$("0"+str$(hours), 2)
  formattedTime$ = formattedTime$+mid$(time$, 3)+suffix$
  return

[twelveHour] 'set up twelve-hour mode
  twelveHourFormat = 1
  time$ = ""
  prefix$ = ""
  goto [timeLoop]

[twentyfourHour] 'set up twentyfour-hour mode
  twelveHourFormat = 0
  time$ = ""
  prefix$ = " "
  goto [timeLoop]

[quit] 'exit our clock
  close #clock
  end