RUN StringExpr1 [, mode ]

Beschrijving:
Dit commando stelt externe programma's in werking. StringExpr1 moet naar het volledige pad en de bestandsnaam van een Windows of Dos *.EXE programma verwijzen. Het mag ook naar een Liberty BASIC *.TKN- bestand, of een *.BAT- bestand verwijzen. Dit is geen SHELL commando, zodat u dus wel de naam van een programma of batch file moet opgeven, en niet een Dos commando kunt verstrekken (als DIR, bijvoorbeeld). De uitvoering van een extern programma laat het lopende Liberty BASIC programma niet ophouden, maar die gaat gewoon verder. Hier zijn twee voorbeelden: RUN "QBASIC.EXE" ' run Microsoft's QBASIC RUN "WINFILE.EXE", SHOWMAXIMIZED ' run the File Manager maximized RUN "WINHLP32 LIBERTY4.HLP" 'run winhlp32 with the Liberty BASIC helpfile loaded RUN "NOTEPAD NEWFOR403.TXT", MINIMIZE 'run notepad minimized with a textfile loaded Command Line - de voorbeelden hierboven waarin liberty4.hlp en newfor403.txt in werking worden gesteld laten zien hoe we extra informatie (als parameters) naar een uitvoeringsbestand kunnen verzenden. Als het uitvoeringsprogramma de mogelijkheid heeft om dergelijk switches en parameters te ontvangen dan gaat het om een Command Line programma. Het programma zal deze extra informatie gebruiken bij de start van de uitvoering. Zo zal Notepad zal met het aangewezen geladen bestand beginnen. Om te verzekeren dat filename als argument in de Commandline van de executables goedgekeurd wordt met het RUN commando, moet u dergelijke argumenten tussen aanhalingstekens plaatsen. De aanhalingstekens worden vervangen door chr$ (34). Zorg ervoor dat u de spaties in de string handhaaft tussen de naam van de uitvoerbare en extra argumenten. Hier is een voorbeeld: RUN "NOTEPAD " + chr$(34) + "c:\program files\my programs\MYFILE.TXT" + chr$(34), MINIMIZE 'run notepad minimized with a textfile loaded Facultatieve Tweede Parameter - Merk op dat u in het tweede voorbeeld een extra parameter kunt toevoegen. Dit omdat het hier een Windows programma betreft die in werking wordt gesteld. Hier is een lijst van de geldige parameters wij kunnen toevoegen bij het runnen van programma's van Windows: HIDE SHOWNORMAL (this is the default) SHOWMINIMIZED SHOWMAXIMIZED SHOWNOACTIVE SHOW MINIMIZE SHOWMINNOACTIVE SHOWNA RESTORE