RESIZEHANDLER [branch]

or

RESIZEHANDLER subNameOmschrijving: 
Dit commando zet een event handler op voor het geval dat de gebruiker een venster 
van type "windows" van grootte verandert (resize). Dit commando is niet zinvol 
voor dialoog vensters, grafische vensters, tekstvensters, of voor vensters zonder 
een het wijzigingsframe. De "resize event" gebeurtenis kan in een genoemde aftaketiket, 
of in een subroutine worden behandeld. Als sub als "event handler" wordt gebruikt, 
dan wordt de handler van het venster dat wordt veranderd door gegeven aan de sub.

 'set up a handler for when the user resizes a window
 print #handle, "resizehandler [branch]"

of...

 'clear the resizing handler
 print #handle, "resizehandler"

De [branch] die door de "resize event" (vormverandering gebeurtenis) wordt geactiveerd 
zal de code moeten bevatten om voor alle gewenste controls een nieuwe plaats (LOCATE) 
te bepalen. Nadat aan alle controls een LOCATE commando is gegeven, 
moet aan het venster een REFRESH bevel worden gegeven om er voor te zorgen dat het 
opnieuw getekend wordt.

Nieuwe dimensies: 
Nadat resizehandler is geactiveerd, zijn de nieuwe afmetingen van de vensterwerkruimte 
in de variabelen WindowWidth en WindowHeight aanwezig.
Gebruik deze afmetingen om de gewenste grootte en de plaatsing voor de controls 
in het venster te berekenen. 
Zie ook: LOCATE (bepaal de plaats), REFRESH (verfris) commando's voor vensters en 
Dialoog venster commando's.

Gebruik:
Zie het voorbeeldprogramma RESIZE.BAS en de demo hieronder:

'resizehandler using a sub
  button #main.close, "Close", quit, UL, 10, 10
  open "example" for window as #main
  #main "resizehandler resized"
  #main "trapclose quit"
  wait

sub resized handle$
  notice str$(WindowWidth)+","+str$(WindowHeight)
end sub

sub quit handle$
  if instr(handle$, ".") then
    handle$ = left$(handle$, instr(handle$, ".")-1)
  end if

  close #handle$
  end
end sub