REM comment
Omschrijving:
Het REM statement wordt gebruikt om commentaar in een listing te plaatsen met het doel
elke sectie van de listing duidelijk te verklaren. Dit is nuttig voor zowel de programmeur 
die de listing schreef of voor ieder ander die later het programma zou moeten kunnen wijzigen. 
Gebruik REM statements overvloedig. Er bestaat een verkorte schrijfwijze voor REM, 
waarbij u het ' (apostrof teken) in plaats van het woord rem mag gebruiken. 
Dat ziet er netter uit om te bekijken, maar u kunt kiezen welke vorm u gebruikt. 
In tegenstelling tot andere BASIC statements, kunt u op de regel waar het REM statement 
staat geen andere statements toevoegen, ook niet als u een dubbelpunt (: ) wilt gebruiken 
om de statements te scheiden. De rest van de regel wordt een deel van het REM statement.

Gebruik:

Rem laten we doen alsof dit een commentaar voor de volgende regel is  
print "The mean average is "; meanAverage
of:
 ' laten we doen alsof dit een commentaar voor de volgende regel is  
 print "The strength of the quake was "; magnitude


Dit werkt niet:
 rem thank the user : print "Thank you for using Super Stats!"
 (zelfs het print statement word teen deel van het REM statement)

Noteer:
Wanneer men ' in plaats van rem aan het eind van een regel gebruikt, dan is statement 
afscheiding : (dubbelpunt) niet vereist om de statements op die regel van zijn commentaar 
te scheiden.

Bijvoorbeeld:
print "Total dollar value: "; dollarValue : rem print the dollar value

Kan ook geschreven worden als:
print "Total dollar value: "; dollarValue ' print the dollar value

Merk op dat de : (dubbelpunt) in de tweede vorm, niet wordt vereist.