REDIM


Beschrijving:
Dit dimensioneert een reeds gedimensioneerde array (reeks) opnieuw en wist alle elementen 
(alle elementen worden nul of als het om een stringarray gaat worden alle elementen een lege string).
Dit kan zeer nuttig zijn bij het schrijven van toepassingen 
waarbij de gegevensreeksen een onbekende grootte hebben. 
U kunt ervoor kiezen om uw arrays overdadig groot te dimensioneren 
waardoor al uw gegevens erin gestopt kunnen worden, 
maar als u slechts een kleine deel van de reeks gegevens gebruikt , 
dan verspilt de gereserveerde ruimte voor alle elementen. 
Dit kwetst de prestaties van uw programma, omdat geheugen voor 
alle elementen uit de DIM statement terzijde wordt gelegd.

Gebruik:

  dim cust$(10) 'dimension the array

  .

  .

  .

  'now we know there are 510 customers on file

  redim cust$(510)

  'now read in the customer records