PRINT #handle, expression ; expression(s) ;Omschrijving: 
Dit statement wordt gebruikt om gegevens naar mainwin, naar een schijfbestand, 
of naar andere vensters te verzenden. Een hele reeks uitdrukkingen kunnen 
na het PRINT statement geplaatst worden, elk gescheiden door een puntkomma. 
Elke uitdrukking wordt de één na de ander getoond. Als het gegeven wordt verzonden 
naar de harde schijf, of naar een venster, dan moet bijv #handle 
(in elk geval een handle) gebruikt worden. 

Printen naar de mainwin: 
Nadat de uitdrukkingen worden getoond, zal de cursor (dat is de verticale staaf die knippert | )
naar de volgende regel gaan, en de volgende keer dat er informatie 
naar het venster wordt verzonden, zal die informatie op die volgende regel worden geplaatst.
Om de cursor te verhinderen om onmiddellijk naar de volgende lijn te gaan, 
voegt men een extra puntkomma aan het eind van de lijst van uitdrukkingen toe. 
Dit verhindert dat de cursor naar de volgende regel springt nadat de uitdrukkingen 
worden getoond. De volgende keer dat er een gegeven wordt getoond, 
zal het op het eind van de regel met de eerder getoonde gegevens worden toegevoegd. 


Gebruik:         			Produces:

 print "hello world"      		hello world

 print "hello ";        		hello world
 print "world"

 age = 23
 print "Ed is "; age; " years old"   	Ed is 23 years old

Ook bij het verzenden van gegevens naar een disk file zijn de regels 
voor wat betreft het gebruik van de puntkomma aan het eind van de uitdrukkingslijst
gelijkaardig, hoewel het resultaat niet op het scherm wordt getoond. 
Het gebruik van een puntkomma aan het eind van een regel onderdrukt 
de tussenregel/regelinvoer die er anders voor zorgt dat de 
tekst wordt geprint op de volgende regel. 
Wanneer er naar een venster wordt geprint, zijn de verzonden uitdrukkingen 
gewoonlijk commando's naar het venster (of verzoeken om informatie van het venster). 
Voor meer informatie, zie Programmering GUI.