POPUPMENU "text", [branchLabel], "text2", [branchLabel2], | , . . .


Omschrijving:
Met dit commando duikt plotseling een Windows menu op. 
De linkerbovenhoek van het menu zal worden geplaatst waar de cursor wordt gevestigd 
wanneer het bevel wordt uitgegeven. Elke "text", [branchLabel] paar na de titel 
voegt een menu item aan het menu toe, en vertelt Liberty BASIC 
waar de uitvoering te vervolgen wanneer het menu item wordt gekozen. 
Het " | " karakter kan naar keuze tussen menu items worden geplaatst om een 
scheidslijn te geven tussen de items wanneer het menu er is.

Het " & " teken dat geplaatst is in de tekst van de items specificeert de sneltoets 
voor het betrokken item. De letter die volgt op het " & " teken zal als een sneltoets 
fungeren als die toets samen met de ALT toets wordt ingedrukt en ingedrukt gehouden. 
De sneltoets verschijnt onderstreept in het menu display.
 
Het menu commando wordt geschreven op één enkele regel. 
Het kan over meerdere regels op het scherm worden getoond door voor het bekijken 
het voortzettingsteken (_) te gebruiken.

Hier is een voorbeeld van een grafisch venster met een popupmenu:
 
 nomainwin
 open "Geometric White-board" for graphics_nsb as #geo
 print #geo, "trapclose [quit]"
 print #geo, "when rightButtonUp [popupMenu]"
 wait ' stop and wait for a menu item to be chosen

[popupMenu]
 popupmenu "&Square Spiral", [asSquare], _
      "&Triangular Spiral", [asTriangle]
 wait

[asSquare]
 print #geo, "cls ; home ; down ; color red"
 for x = 1 to 120
  print #geo, "go "; x; " ; turn 87"
 next x
 wait

[asTriangle]
 print #geo, "cls ; home ; down ; color blue"
 for x = 1 to 120
  print #geo, "go "; x; " ; turn 117"
 next x
 wait

[quit]
 close #geo
 end

Notice that the & character placed in the title and text items for the menu 
determines the accelerator placement for each menu item.

  See also MENU