PLAYWAVE "filename" [, mode ]

Beschrijving: 
Dit speelt een *.wav  geluid van een file op schijf zoals die in filename wordt omschreven.  Als mode wordt opgegeven, dan moet het één van de hieronder beschreven termen zijn:

sync	(or synch)	- wacht op het einde van de wave file (de default)
async   (or asynch)	- wacht niet op het einde van de wave file
loop			- herhaal de wave file oneindig (cancel met: playwave "") 

Gebruik

playwave "ding.wav", async
playwave "tada.wav"

playwave "hello.wav", loop
playwave ""    'to stop previous wav from playing