Version$

  
Beschrijving:
Deze variabele bevat de versie van Liberty BASIC, in dit geval "4.03".

Dit is nuttig zodat u er uw voordeel mee kunt doen bij het vergelijken
van de verschillende versies van Liberty BASIC.

Note: see also Platform$

Platform$

 
Beschrijving:
Deze variabele bevat de string "Windows".
Wanneer u met Liberty BASIC voor OS/2 programmert, bevat deze variabele "OS/2"

Dit is nuttig zodat u er uw voordeel mee kunt doen bij het vergelijken
van de twee verschillende platvormen en versies van Liberty BASIC.


Note: see also Version$