Verschillende types Window VENSTERS"

Liberty BASIC kent verschillende soorten venstertypes.
Aan al deze verschillende typen vensters kunnen attributen (controls) worden toegevoegd
als die nodig zijn.
(zie ook de sectie Controls - Menus, Buttons, Etc.)

Hier zijn de soorten mogelijke vensters en de daarbij behorende commando's:

Zo geeft u aan wat voor soort venster te openen:

open "Window Title" for type as #handle
waarbij type één van de volgende omschrijvingen zou kunnen zijn.
Alvast hier ook de stijl achtervoegsels voor de verschillende venstertypes
(niet alle achtervoegsels worden door elke venstertype ondersteund):

_fs window is sized to fill the screen (full screen)
_nf window has no frame and cannot be resized by user (no frames)
_nsb window doesn't contain scroll bars (no scroll bars)
_ins contains inset texteditor (incl. texteditor)
_popup window contains no titlebar or sizing frame (popup window)
_modal window must be closed before another window can gain focus (focus)

Liberty BASIC Venstertypes

Er zijn vier venstertypes ter beschikking.
Bij al deze vier types is het mogelijk verschillende stijl variaties van in te sluiten.
De stijl variaties zijn hierboven beschreven. De standard stijl van een venster kan gewijzigd worden
als het STYLEBITS commando voor het venster is geplaatst en dat nog voordat het venster geopend wordt.

Hier zijn de beschrijvingen van de vier venstertypes.

Window


Vensters van het type "window" worden het meest gebruikt en zijn het meest bruikbaar voor de Liberty BASIC programmeurs.
Dit venster kan elke mogelijke control bevatten. Het kan een in grootte aanpasbare frame hebben of niet.
Het kan een titelbalk hebben of zonder titelbalk verschijnen.
Ze kunnen met een menubalk komen, maar ze hoeven die ook niet te hebben.
Het is ook mogelijk voor de gebruiker om met de TAB -toets de selectie van de ene control op de andere te laten focussen.
Dat kan allemaal in vensters van het type "window."

Graphics


Vensters van het type "graphics" zijn vooral toegerust om plaatjes (tekeningen) en grafische sprites (animatie beeldjes) te vertonen.
Ze zijn eigenlijk niet bedoeld om controls te bevatten en sommige controls werken niet echt goed in dergelijke vensters.
Een in maat verstelbaar frame en schuifbalken (scrollbars) zijn optioneel bij vensters van de "graphics" soort.

Dialog


Vensters van het type "dialog" zijn gelijk aan die van het type "window" in die zin dat
ze alle controls kunnen hebben behalve menu's. Menu's kunnen niet in een dialog venster geplaatst worden.
Met dialog vensters kan de gebruiker ook de TAB -toets gebruiken om de focus van de ene control naar de volgende te verleggen.
Een dialog venster kan een default button (default knop) hebben die geactiveerd wordt
als de gebruiker de ENTER toets indrukt.

Daarom werken texteditors niet goed in dialog vensters,
omdat de ENTER toets constant gedetecteerd wordt
waardoor de gebruiker die toets niet kan gebruiken om achter een tekstregel te plaatsen
in een texteditor. Dialog vensters zijn goed uitgerust om informatie van de gebruiker te ontvangen,
hoewel het ook mogelijk is om applicaties te maken die dialog-based zijn.
Dialog vensters kunnen lijken op "modal." vensters.
Dat betekent dat ze de input kunnen ontvangen en geselecteerd blijven totdat alle info ontvangen is
en totdat ze daarna afgesloten worden.
Andere vensters kunnen door de gebruiker niet benaderd worden zolang een modal dialog gaande is.

Text


Vensters van het type "text" zijn nopgal beperkt in hun functionaliteit.
Ze zijn niet bedoeld om enig andere control te bevatten.
Ze zijn bruikbaar om tekst aan de gebruiker te tonen,
of om de gebruiker toe te staan om teksten schrijven en te veranderen.
Text vensters hebben altijd een menubalk dat standaard bevat:
een ready-made File Menu
en een ready-made Edit Menu.

 

Window types:
Graphics Commands
graphics open a graphics window
graphics_fs open a graphics window full screen (size of the screen)
graphics_nsb open a graphics window w/no scroll bars
graphics_fs_nsb open a graphics window full screen, w/no scroll bars
graphics_nf_nsb open a graphics window with no sizing frame or scroll bars

 

Text Commands
text open a text window
text_fs open a text window full screen
text_nsb open a text window w/no scroll bars
text_nsb_ins open a text window w/no scroll bars, with inset editor

 

Window and Dialog Commands
window open a basic window type
window_nf open a basic window type without a sizing frame
window_popup open a window without a titlebar

 

Window and Dialog Commands
dialog open a dialog box
dialog_modal open a modal dialog box
dialog_nf open a dialog box without a frame
dialog_nf_modal open a modal dialog box without a frame
dialog_fs open a dialog box the size of the screen
dialog_nf_fs open a dialog box without a frame the size of the screen
dialog_popup open a dialog box without a titlebar