ONCOMERROR [branchLabel]

 


Omschrijving:
Dit plaatst of wist een aftaketiket voor de behandeling van fouten bij seriële communicatie.

			'om een taketiket te plaatsen voor fout behandeling   
			oncomerror [myComErrorHandler]   

			'om een com fout behandeling onbruikbaar te maken  
			oncomerror

Wanneer een fout optreedt, zullen drie speciale variabelen worden aangemaakt:   
			ComError$   		 Dit houdt een beschrijving van de fout in  
			ComPortNumber 		 Dit houdt het poort nummer van de fout in   
			ComErrorNumber  	 In het geval van Win 95/98/ME wordt deze variabele
					     gekoppeld aan één van de Win16 Com fout codes,
			             en in het geval van Win NT/2K/XP aan de OS fouten codes.


Gebruik:

  'open com2
  open "COM2:9600,n,8,1" for random as #1

  'enable the com error handler
  oncomerror [handleIt]

  'try to open com2 again, triggering handler
  open "COM2:9600,n,8,1" for random as #2

  'we never get this far because of the error
  print "we never get this far because of the error"

  input r$

[handleIt]

  'disable the com error handler
  oncomerror

  'print out the error and port
  print "Error: "; ComError$
  print "Port number: "; ComPortNumber
  print "Error code: ";ComErrorNumber

  'close com2
  close #1

  end

See also: OPEN "COMn:..."