NOTICE "string expression"
Beschrijving: 
Door dit commando duikt een dialoogbox op die "string expression" toont en 
tevens een O.K. knop laat zien, die de gebruiker kan indrukken nadat het bericht is gelezen. 
Het duwen op de ENTER toets sluit het dialoogbox met het bericht af. 

"string expression"
Twee vormen zijn toegestaan. Als "string expression" geen ENTER karakter (ASCII 13) bevat,
dan is de titel van het dialoogvakje 'Notice' en is "string expression" het bericht 
dat binnen het dialoogvakje wordt getoond. Als "string expression" wel een Chr$ (13) bevat,
dan wordt het deel van "string expression" dat vr Chr$ (13) staat gebruikt 
als titel voor het dialoogvakje, en het deel van "string expression" na de Chr$ (13) 
wordt dan als bericht in de box getoond. 
Elke volgende Chr$ (13) zal een regelonderbreking in de tekst van het bericht geven.

Gebruik:

  notice "Super Stats is Copyright 2001, Mathware"

Of:

  notice "Fatal Error!" + chr$(13) + "The entry buffer is full!"