MIDIPOS( )

var = MIDIPOS( )

Beschrijving:
Deze functie geeft de huidige afspeel stand (positie)
uit een MIDI bestand dat afgespeeld wordt met PLAYMIDI.

See also: PLAYMIDI, STOPMIDI

PLAYMIDI filename, length

Beschrijving:
Dit speelt een *.MIDI sound van een bestand op disk af zoals gespecificeert in filename.
De lengte variabele bevat de (nog niet afgespeelde)lengte van de MIDI file (niet in seconden). 
Je kunt slechts één file tegelijk afspelen. 
Geregeld zult u moeten nagaan door de functie MIDIPOS( ) te gebruiken of het eind van de file
bereikt is:

Gebruik tenslotte het STOPMIDI commando om de muziek file af te sluiten voordat je een volgende
kunt afspelen.

Gebruik:

 'the playmidi command returns the length of the midi in 
 ' the variable howLong
 playmidi "c:\somedir\mymusic.midi", howLong
 timer 1000, [checkPlay]
 wait

[checkPlay]
 if howLong = midipos( ) then [musicEnded]
 wait

[musicEnded]
 stopmidi
 timer 0
 wait

See also: STOPMIDI, MIDIPOS()

STOPMIDI

Beschrijving:
Dit commando stopt een MIDI die nog bezig is te worden afgespeeld met het PLAYMIDI commando.
Het moet uitgevoerd worden voordat een nieuwe PLAYMIDI commando mag worden gegeven.
Ook moet dit STOPMIDI commando aan een MIDI file worden gegeven als een programma eindigd.
  

See also: PLAYMIDI, MIDIPOS()