MENU

MENU #handle, "title", "text", [branchLabel], "text2", [branchLabel2], | , . . .
of
MENU #handle, "title", "text", subName1, "text2", subName2, |, ...

Beschrijving:
Dit commando voegt een pulldown menu aan het venster met #handle toe.
Het item "title" specificeert de titel van het menu, zoals die op de menubalk van het venster wordt gezien,
en elke "tekst", [branchLabel] paar na de titel voegt een menu item aan het menu toe,
en vertelt Liberty BASIC waar zich te vertakken wanner het menu item wordt gekozen.
Sub kan als een menu event handler worden gebruikt.

Het " | " karakter kan naar keuze ergens tussen menu item worden geplaatst,
om een extra scheidslijn toe te voegen tussen de items wanneer het menu neer wordt getrokken.

Het " & " karakter dat wordt geplaatst in de titel en tekst items van het menu verzorgt
een sneltoets voor elk item waar het in staat. DE letter die volgt na het " & " karakter zal zich als
de sneltoets voor dat menu gedragen, als de gebruiker het samen met de ALT toets indrukt en deze ALT toets ingedrukt houdt.
De sneltoets wordt onderstreept getoond in het menu.

Het menu commando moet op n regel komen te staan.
Om de regel te onderbreken voor een beter zicht erop in de teksteditor van Liberty BASIC,
kunt u gebruik maken van het karakter van de lijnvoortzetting " _ ".

Gebruik:

Hier is een voorbeeld van een menu dat aan een grafisch venster is toevoegd:

 menu #geo, "&Colors", "&Red", [setRed], "&Green", [setGreen],_
       "&Blue", [setBlue]
 menu #geo, "&Shapes", "&Rectangle", [asRect], "&Circle",_
       [asCircle], "&Line", [asLine]
 open "Geometric White-board" for graphics_nsb as #geo

 wait ' stop en wacht op een te kiezen menu item

Let op, dat de commando's van het MENU vr de OPEN statement moeten worden geplaatst,
en dat die dezelfde handle moeten gebruiken als het venster (#geo in dit geval.)

Hier is een voorbeeld waarin subs als event handlers worden gebruikt:

nomainwin 
menu #main, "Testing", "one", one, "two", two, "quit", quitFromMenu 
open "example" for window as #main 
#main "trapclose [quit]" 
wait 

[quit] 
close #main 
end 

sub one 
notice "One!" 
end sub 

sub two 
notice "Two!" 
end sub 

sub quitFromMenu 
close #main 
end 
end sub

Bij Textboxes en texteditors ontstaat automatisch een EDIT menu dat aan de menubalk wordt toegevoegd.
Om zelf de locatie van dit automatische menu te bepalen, gebruikt men menu commando
met een menunaam van "edit" zonder verdere items in de menu volgorde.
Zet vooral NIET het " & " het karakter in deze dummy "edit" menu titel.
Als de plaats voor dit automatisch "edit" het menu wordt niet gespecificeerd,
dan zal het aan het rechter eind van de menubalk verschijnen.

Een voorbeeld:
'plaats het edit menu op de tweede positie in de menubalk

menu #1, "&File", "E&xit", [quit]
menu #1, "edit"
menu #1, "&Help", "&About", [about]

Zie ook POPUPMENU