LOF(#handle)
Beschrijving:
Deze functie keer met de lengte in aantallen bytes (of karacters) terug van een bestand
dat geopend is met #handle als referentie
 
Gebruik:

  open "\autoexec.bat" for input as #1
  qtyBytes = lof(#1)
  for x = 1 to qtyBytes
    print input$(#1, 1) ;
  next x
  close #1
  end