LOC( #handle )



Beschrijving:

De LOC(#handle) functie haalt de huidige positie van de file pointer binnen wanneer 
een bestand waarvan de handle wordt gespecificeerd voor BINAIRE toegang is geopend. 
De huidige positie van de file pointer wordt gebruikt bij het lezen van of het schrijven 
van gegevens naar een binaire file.  Zie ook: SEEK

Gebruik:

open "myfile.ext" for binary as #handle

'get the current file position
fpos = loc(#handle)