LOADBMP "name", "filename.bmp"

LOADBMP "name", hbmp
Description:

De eerste versie van dit commando laadt een standaard Windows *.BMP- bitmap bestand 
vanaf de harde schijf in Liberty BASIC. De string "name" is een door de programmeur 
gekozen naam om de bitmap die wordt geladen te omschrijven 
en "filename.bmp" is de daadwerkelijke naam van het bitmap schijfbestand. 
Zodra de bitmap is geladen, kan het in een grafisch venster worden getoond 
door gebruik te maken van het commando DRAWBMP (zie Graphics Window Commands). 
 

Usage:

 loadbmp "copyimage", "bmp\copy.bmp"
 open "Drawbmp Test" for graphics as #main
 print #main, "drawbmp copyimage 10 10"
 wait

 'when program exits:
 unloadbmp("copyimage")

De tweede versie van het commando laadt een bitmap in waarvan door "hbmp" naar de handle 
wordt verwezen. Die handle kan uit een (add-on) toegevoegde DLL die plaatjes inleest 
worden verkregen. Dat plaatjes inlezen kan met een DLL zoals nviewlib.dll, 
of door een bitmap te creŽren met API calls, 
of door bitmap met de API functie LoadImageA in te laden. 
Sommige toegevoegde DLLs staan u toe om tot beelden in andere formaten, 
zoals jpg of GIF toegang te krijgen, en laden hen dan met het 
commando LOADBMP in zodat zij met het commando DRAWBMP kunnen worden getoond.

Wees er zeker van dat u ingeladen bitmaps met het commando UNLOADBMP weer 
uit het geheugen verwijderd als u het programma afsluit.

Gebruik:

open "NViewLib.dll"for DLL as #nv
file$="test.jpg" 'change to filename of actual bitmap desired
calldll #nv, "NViewLibLoad",_
file$ AS ptr,1 as long,_ 
hImage AS ulong 'handle of loaded image
close #nv

loadbmp "newimage", hImage
open "Drawbmp Test" for graphics as #main
print #main, "drawbmp newimage 10 10"
wait

'when program exits:

unloadbmp("newimage")

See also: BMPSAVE, UNLOADBMP