line input #handle, var$
Beschrijving:
Dit haalt de volgende regel met gegevens op uit het open bestand of 
het apparaat dat de handle #handle gebruikt en wijst die gegevens aan var$ toe. 
Als geen apparaat of file bestaat met genoemde handle #handle, dan keert het met een fout terug. 
Het LINE INPUT statement zal uit een bestand lezen en daarbij alle komma's in 
de inputstroom negeren. Het zal het gegevensonderdeel inlezen tot de eerst volgende 
enter of tot aan het eind van de file. 
Dit is nuttig voor om teksten in te lezen met ingebedde komma's


Gebruik:

 'Display each line of a text file

 input "Please type a filename >"; filename$
 open filename$ for input as #text
[loop]
 if eof(#text) <> 0 then [quit]
 line input #text, item$
 print item$
 goto [loop]
[quit]
 close #text
 print "Done."

Arrays:
Line Input laat tegenwoordig directe input toe van veelvoudige variabelen en arrays.

filedialog "Open","*.txt",file$
if file$="" then end
dim a$(3000)

open file$ for input as #f

while not(eof(#f))
  line input #f, a$(i)
  i=i+1
wend

close #f

for j=0 to i
  print a$(j)
next

endSee also: INPUT, Input (#h, n), INPUTTO$(#h, c$)