LET


Omschrijving:

LET is een facultatieve prefix (optionele voorvoegsel) die geplaatst kan worden voor
elke uitdrukking (statement)van BASIC. De meeste programmeurs laten het woord 
uit hun programma's weg, maar sommigen verkiezen het te gebruiken.

Gebruik:

  Beide worden geaccepteerd:

  let name$ = "John"
of
  name$ = "John"


  Een ander voorbeeld:

  let c = sqr(a^2 + b^2)
of
  c = sqr(a^2 + b^2)