KILL "filename.ext"


Description:

Dit commando verwijdert de file die gespecificeerd is door de naam filename.ext.
De filenaam mag inclusief de complete pad specificatie worden opgegeven.