HBMP("string expression")


Beschrijving:

Keert met de Windows handle (een numerieke waarde) van de bitmap terug.
De naam van de bitmap wordt gespecificeerd door "string expression".
Dit is vaak heel nuttig bij verschillende Windows API functies oproepen
en soms ook bij DLLs van derden.
 

Gebruik:

  loadbmp "title", "bmp\titlettt.bmp"

  tttHandle = hbmp("title")

  print tttHandle

See also: LOADBMP, UNLOADBMP

HWND(#handle)


Beschrijving:

Keert met de Windows handle (een numerieke waarde) van het venster terug.
De naam van de handle van het venster is volgens Liberty BASIC #handle.
Dit is vaak heel nuttig bij verschillende Windows API functies oproepen
en soms ook bij DLLs van derden die deze waarde voor eigen doeleinden gebruiken.


Gebruik:

  open "Example" for window as #1
  h1 = hwnd(#1)