GROUPBOX #handle.ext, "label", x, y, wide, high

 

Beschrijving:
Dit commando voegt een groupbox aan een venster of dialoogbox toe. 
Andere controls die aan het bezittende venster worden toegevoegd 
en die het getoonde gebied van groupbox overlappen zullen genesteld worden binnen groupbox. 
Dit in het bijzonder nuttig bij radiobuttons. 
Het is voor slechts één radiobutton in een radio set mogelijk om per keer de status set te krijgen. 
Groupbox staat het venster toe om meerdere radiobuttons sets te hebben. 
Het is slechts aan één van alle radiobuttons in een groupbox toegestaan in een de set 
status te staan. 
Klik op één van de buttons en set het, en alle anderen zullen ge-reset worden.

#handle.ext 
Deze moet dezelfde #handle zijn als het venster dat groupbox bevat. 
".ext" is een facultatieve unieke extensie die uniek moet zijn voor de groupbox.

"label" 
Dit is de titel of het tekstetiket dat op groupbox verschijnt.

x, y 
Deze parameters bepalen waar groupbox wordt geplaatst ten opzichte van de 
linker bovenhoek van het venster.

wide, high 
Deze parameters specificeren de breedte en de hoogte van groupbox in pixels.
Voor informatie bij het creëren van besturingselementen (controls) 
met verschillende kleuren als achtergrond, 
zie Kleuren en het Grafische Gebruikersinterface.

print #handle.ext, "a string"
Dit verandert de tekst die op de controle wordt getoond. 
Dit bevel verandert de inhoud (het zichtbare etiket) die u ziet naar "a string". 
De handle moet de vorm #handle.ext hebben met de unieke uitbreiding 
zodat commando's naar die ene speciale control kunnen worden gezonden.

print #handle.ext, "!locate x y width height"
Dit verandert de control in zijn venster van plaats. 
Dit werkt slechts als de control is geplaatst binnen een venster van het type "window". 
De control zal zijn grootte en de plaats niet bijwerken voordat er een 
bevel REFRESH wordt gegeven aan het venster. Zie het RESIZE.BAS - voorbeeldprogramma.

print #handle.ext, "!font facename pointSize"
Dit stelt de font van de control in tot de gespecificeerde soort en puntgrootte. 
Als een exacte match niet gevonden kan worden, dan zal Liberty BASIC proberen om 
de dichtstbijzijnde gelijke te vinden, waarbij grootte prefereert boven soort.
Voor verdere specificaties van fonts kunt u lezen "Hoe fonts te specificeren"
Voorbeeld:
   print #handle.ext, "!font times_new_roman 10"


print #handle.ext, "!enable"
Dit maakt de control (besturing element) toegankelijk
 

print #handle.ext, "!disable"
Dit stelt de control buiten werking en maakt het licht grijs uitziend.

print #handle.ext, "!show"
Dit maakt de control zichtbaar

print #handle.ext, "!hide"
Dit maakt de control onzichtbaar