graphicbox #handle.ext, xOrg, yOrg, width, height

  

Description:
Graphicbox is een control die aan elke venstertype kan worden toegevoegd. 
Het begrijpt alle  bevelen die ook in een venster van het type "graphics" worden gebruikt

#handle.ext  
Het deel #handle moet het zelfde zijn als dat van het venster dat de graphicbox zal bevatten.
Het ". ext " deel moet voor de graphicbox een unieke extensie zijn.


xOrg & yOrg  
Deze waarden specificeren de positie van de graphicbox als die in pixels in x en y richting 
vanaf de linkerbovenhoek van het venster wordt gemeten.

width & height  
Hiermee specificeren we de breedte en de hoogte van de textbox in pixels. 

Men zou moeten opmerken dat de grafische vensters en graphicboxes voor het 
tekenen (graphics) zijn ontworpen. Het is niet raadzaam om controls binnen hen te plaatsen,
aangezien sommige controls niet behoorlijk werken, wanneer zij gebruikt worden 
in graphicboxes of grafische vensters. 
Als er een behoefte aan het tonen van teksten in een graphicbox of grafisch  venster is, 
gebruik dan de mogelijkheden van grafische teksten liever dan een statictext control.

Jump to commands for graphics commands


GRAPHICBOX COMMANDO'S

De volgende bevelen kunnen worden verzonden naar een graphicbox. Wanneer een graphicbox onbruikbaar wordt gemaakt, kan het toetsenbord en muisgebeurtenissen niet meer opvangen. print #handle.ext, "setfocus" Dit zorgt ervoor dat control de inputnadruk te ontvangen. Dit betekent dat alle toetsaanslagen naar de control zullen worden geleid. print #handle.ext, "enable" Hierdoor wordt de control toegankelijk print #handle.ext, "disable" Dit maakt de control inactief. Het kan het toetsenbord en muisgebeurtenissen niet meer opvangen. print #handle.ext, "show" Dit maakt de control zichtbaar. print #handle.ext, "hide" Dit verbergt of maakt de control onzichtbaar.