FONTDIALOG fontSpec, fontSpecVar$

 

Beschrijving:
Dit commando opent een regulier standaard Windows Fontdialog. 
Het staat een gebruiker toe om van een font (lettertype) de soort, grootte en attributen 
te selecteren. Nadat de gebruiker de dialoog heeft gesloten, 
staat de gekozen font in de ontvangst variabele fontSpecVar$.

fontSpec 
Deze parameter beschrijft de font met naam, grootte en andere eigenschappen. 
De font dialoog (fontdialog) opent met de best geschikte font volgens deze specificatie. 
e gebruiker kan deze font selectie dan goedkeuren of aanpassen.

fontSpecVar$ 
Deze variabele bevat een font specificatie die door de gebruiker werd gekozen 
toen Fontdialog werd gesloten. Als de gebruiker de "Cancel" knop klikte, 
bevat deze variabele een lege string "". 
De string variabele bevat de volgende informatie: "soortnaam grootte attributen"


"arial 14 italic"
"courier_new 12 bold"


FONT SPECIFICATIES

FaceName Soortnaam is hoofdletter ongevoelig, zodat "Arial" hetzelfde is als "ARIAL" and "arial." Om een font te specificeren die spaties in zijn naam heeft, gebruikt u een onderstreep in plaats van de spaties, zoals hier: Courier New wordt... Courier_New (of negeer de kleine letters en type alles in hoofdletters of omgekeerd courier_new). Size in Points Specificeer een puntgrootte zoals hierboven door één enkele grootteparameter te gebruiken. Een "punt" is 1/72 van een duim, zodat zijn er 72 punten in een duim. Een font die 14 punten hoog is, heeft niet hetzelfde grootte als een font die 14 pixels hoog is. Size in Pixels Om de font grootte door pixels in plaats van door punten te specificeren, geef parameters voor zowel breedte als hoogte van het font in het commando. Als de breedteparameter gelijk aan 0 wordt gemaakt, dan wordt de standaardbreedte voor die font soort en hoogte gebruikt. Hier zijn enkele voorbeelden die voor een font de grootte door punt en door pixel instellen: 'specificeer alleen de puntgrootte door één enkele grootteparameter te gebruiken print #fontExample, "font Arial 14" 'specificeer de breedte en de hoogte in pixels ' door twee maat parameters te gebruiken print #fontExample, "font Arial 8 15" 'specificeer een hoogte en laat Windows de breedte bepalen '(in verband met compatibiliteit met eerdere versies van Liberty BASIC) print #fontExample, "font Arial 0 15" Attributes Elk van de volgende eigenschappen (bepalingen) kunnen worden toegevoegd - cursief,vet,doorgestreept, en onderstreept. (italic, bold, strikeout, and underscore) Gebruik: 'open a font dialog fontdialog "arial 10 italic", chosenFont$ if chosenFont$ <> "" then open "Font sample" for graphics as #font print #font, "down ; font "; chosenFont$ print #font, "\\AaBbCcDdEeFfGgHhIiJj" print #font, "trapclose [closeFont]" wait end if end [closeFont] close #font end See also: How to Specify Fonts