FILES

Beschrijving: 
Het FILES statement kan bestanden en mapinformatie verzamelen van elk schijf en of folder 
en vult een dubbel gedimensioneerde array met de informatie. 
Het is ook goed te gebruiken als je wilt weten of een bepaalde file bestaat (zie verder).

Gebruik: 

 dim arrayName$(10, 10)
 files pathSpec$, arrayName$(
of
 files pathSpec$, arrayName$()

  'men moet de array info$() vooraf dimensioneren,
  'hoewel FILES opnieuw
  'gedimensioneerd zal worden om de gegevens erin te kunnen passen.

  dim info$(10, 10)
  files "c:\", info$()

Het bovenstaande FILES statement zal info$( ) op de volgende wijze vullen:

  info$(0, 0) - een string die het aantal gevonden files (in de huidige map) aangeeft
  info$(0, 1) - een string die het aantal gevonden mappen (folders of subdirectories) aangeeft
  info$(0, 2) - de drive specificaties
  info$(0, 3) - het pad van de huidige directory 
 
Startend vanaf info$(1, x) zul je de volgende informatie vinden:

  info$(1, 0) - de file naam 
  info$(1, 1) - de file omvang 
  info$(1, 2) - de file datum/tijd kenmerken 

Van info$(0, 0) weten we hoeveel files we hebben (noem dat n), 
dan weten we onze sub directory informatie start op n + 1, dus:

  info$(n + 1, 0) - het complete pad van een directory entry (bijv. \work\math)
  info$(n + 1, 1) - de naam van de directory gespecificeerd (bijv. math)

Je kunt optioneel een wildcard gebruiken. Dit geeft je bijvoorbeeld een lijst van 
alle *.ini files. Zo doe je dat:

  files DefaultDir$, "*.ini", info$(

Dit maakt het ook praktisch te gebruiken om op het bestaan van een file te controleren.
Als je wilt weten of een file c:\config.bak bestaat, zou je kunnen proberen ...

  files "c:\", "config.bak", info$(

  If val(info$(0, 0)) > 0, then the file exists.