FILEDIALOG titleString, templateString, receiverVar$


 

Beschrijving:
Dit commando opent een regulier Windows Filedialog. Liberty BASIC 3+ gebruikt 
lange bestandsnamen en een Verkenner -type filedialoog. 
De dialoog venster laat een gebruiker door de folderstructuur navigeren, 
naar bestandsnamen kijken die een specifieke extensie hebben en 
stelt de gebruiker in staat een bestand te selecteren.

titleString 
Deze parameter wordt gebruikt om de Filedialog venster een opschrift te geven. 
Het verschijnt in titelbalk van het venster. Als het gespecificeerde vensteretiket 
het woord "save" in zich heeft, dan zal de "save" stijl van de dialoog 
in plaats van de "open" stijl worden gebruikt. 
Dit betekent dat de knop om de bestandsselectie goed te keuren "save" zal heten
in plaats van het opschrift "open" zal dragen.

'will have buttons that say OPEN and CANCEL:
filedialog "Open text file", "*.txt", fileName$
print "File chosen is ";fileName$

'will have buttons that say SAVE and CANCEL:
filedialog "Save As...", "*.txt", fileName$
print "File chosen is ";fileName$

templateString
Deze parameter wordt gebruikt als filter zodat slechts die bestanden die 
met een wildcard matchen vermeld worden. Om alle bestandstypes te bekijken, 
kan men de templateString "*.*" gebruiken
Om ook tot bestanden met andere meerdere extensies in een filedialog toegang te krijgen, 
dient u de gewenste extensies met een puntkomma karakter scheiden, zoals in dit voorbeeld.
Hierin worden bestanden met de extensies van zowel BAS als BAK in het dialoog venster getoond.

filedialog "Open code file", "*.bas;*.bak", fileName$

De drive en bestandsinformatie kunnen ook in de sjabloon string worden geplaatst 
om filedialog te dwingen om op een aangewezen plaats te openen.

filedialog "Open", "c:\*.txt", fileName$


receiverVar$
Wanneer de gebruiker een bestandsnaam selecteert,
dan zal volledige bij behorende pad in receiverVar$ worden geplaatst. 
Deze parameter bevat een lege string als de gebruiker Filedialog annuleert.

Gebruik.

Het volgende voorbeeld produceert een dialoogvakje waarin de gebruiker 
wordt gevraagd om een tekstbestand te selecteren die geopend zal worden:

  filedialog "Open text file", "*.txt", fileName$
  
Als een bestand 'c:\liberty\summary.txt' werd geselecteerd, 
en "Open" werd geklikt, dan zou de uitvoering van het programma verder gaan 
nadat de string "c:\liberty\summary.txt" in de variabele fileName$ was geplaatst. 
Als enerzijds werd geklikt op "annuleer", dan zou een lege string in fileName$ worden geplaatst. 
Verdere uitvoering van het programma zal daarna dan hervatten. 
Vergeet niet om deze mogelijkheid in uw programma's aan te bieden,
omdat er anders een fout kan ontstaan.

filedialog "Open text file", "*.txt", fileName$

if fileName$<>"" then
  open fileName$ for input as #f
    'do stuff
  close #f
else
  notice "No file chosen!"
end if