EOF(#h)

Beschrijving: 
Deze functie wordt gebruikt om te bepalen of het eind van het bestand 
tijdens het lezen van een sequentieel bestand is bereikt.  
Zo ja dan  is de uitkomst van de functie -1, anders is het 0.

Gebruik:

  open "testfile" for input as #1
  if eof(#1) < 0 then [skipIt]
[loop]
  input #1, text$
  print text$
  if eof(#1) = 0 then [loop]
[skipIt]
  close #1