DUMP


Beschrijving: 
Deze statement dwingt alles dat LPRINTed is naar de Print Manager van Windows 
om onmiddellijk te worden uitgeprint op de printer. 
Als DUMP niet wordt gegeven, zal de tekst weliswaar ook (LPRINTed) worden uitgeprint, 
maar het zou niet direct hoeven te gebeuren.

Gebruik:

 'sample program using LPRINT and DUMP
 open "c:\autoexec.bat" for input as #source
 while eof( #source ) = 0
  line input #source, text$    'print each line
  lprint text$

 wend
 close #source
 dump     'force the print job
 end

Note: see also LPRINT

LPRINT expr


Beschrijving: 
Dit statement wordt gebruikt om gegevens naar de standaardprinter 
(zoals bepaald door de Windows Print Manager) te verzenden. 
Een reeks uitdrukkingen kunnen na LPRINT (er hoeven niet eens uitdrukkingen te zijn) volgen, 
elk gescheiden door een puntkomma. Elke uitdrukking wordt de één na de ander verzonden. 
Het uitprinten kan in kolommen met TAB(n) functie worden geformatteerd. 
Wanneer u klaar bent met het verzenden van gegevens naar de printer, 
zou u het uitprinten kunnen forceren door het DUMP statement te gebruiken.
Liberty BASIC zal uiteindelijk uw print werk verzenden, 
maar DUMP forceert het afmaken van het print werk.

Gebruik:

 lprint "hello world"  'This prints hello world
 dump

 lprint "hello ";    'This also prints hello world
 lprint "world"
 dump

 age = 23
 lprint "Ed is "; age; " years old" 
    'This prints Ed is 23 years old
 dump

Note: see also PRINT, DUMP, PRINTERDIALOG, TAB(n)