DRIVES$

Beschrijving:
Drives$ is een systeemvariabele.
Het kan als elke andere variabele worden gebruikt.
Gebruik het in uitdrukkingen, print het, stop het in functies, enz.
Het is speciaal in zoverre dat het de drive letters van
alle aangesloten harde schijven, floppydrives en dergelijke bevat die
in de computer bij de start werden ge´nstalleerd.

Bijvoorbeeld:
print Drives$
Zal in vele gevallen a: b: c: geven.

Het kan worden gebruikt om een drive te selecteren:
' eenvoudig voorbeeld dat het gebruik van de variabele Drives$ illustreert

  dim letters$(25)
  index = 0
  while word$(Drives$, index + 1) <> ""
    letters$(index) = word$(Drives$, index + 1)
    index = index + 1
  wend

  statictext #win, "Double-click to pick a drive:", 10, 10, 200, 20
  listbox #win.list, letters$(, [selectionMade], 10, 35, 100, 150
  open "Scan drive" for dialog as #win

  wait

[selectionMade]

  close #win
  end