DO...{EXIT DO}...LOOP

Beschrijving: 
DO en LOOP zorgen ervoor dat de code die uitgevoerd moet worden dat alleen doet 
zolang een bepaalde voorwaarde waar is, of totdat een bepaalde voorwaarde evalueert tot waar.
De "while" en "until" delen van deze uitdrukking zijn gevestigd of in het " DO" statement
of in het "LOOP" statement. 
De volgende vorm is goed voor gevallen wanneer u een loop wilt die altijd 
minstens eenmaal doorlopen wordt en alleen terugkeert zolang aan een voorwaarde is voldaan.
Het zal in een lus blijven lopen en de code uitvoeren zolang de boolean uitdrukking 
tot true evalueert. Om uit een DO LOOP constructie te geraken 
voordat aan de voorwaarden wordt voldaan, kunt u EXIT DO gebruiken.

   	'voer de code binnen deze regels minstens eenmaal uit uit
    	do
    	'code in here
   	loop while booleanExpr

U kunt ook UNTIL gebruiken om de logica van de uitdrukking om te keren:

    'voer de code binnen deze regels minstens eenmaal uit 
    do
    'code in here
  	loop until booleanExpr

Gebruik:
  'examples using "loop while" and "loop until"
  print "print a zero"
  do
    print a
    a = a + 1
  loop while a > 10

  print

  print "print 1 to 9"
  do
    print a
    a = a + 1
  loop while a < 10
  print

  'examples using loop until
  print "print a zero"
  do
    print b
    b = b + 1
  loop until b = 1
  print

  print "print 1 to 9"
  do
    print b
    b = b + 1
  loop until b = 10

 'examples using loop while
  print "print 1 to 3"
  a = 1
  do while a <= 3
    print a
    a = a + 1
  loop

  print

  print "print 9 to 7"
  b = 9
  do until b = 6
    print b
    b = b - 1
  loop
  print

  print "don't print anything"
  do while c = 10
    print c
    c = c + 1
  loop

 'example using EXIT DO
  do while i < 100
    i = i + 4
    print i
    if i > 13 then exit do
  loop

  end