DefaultDir$

Dergelijke systeem variabelen zijn door Microsoft verzonnen en hebben
een eigenaardige schrijfwijze. Deze variabelen zijn hoofdletter gevoelig
en de HOOFDLETTERS staan tussen kleine letters.

Beschrijving: Een string variabele die de standaardfolder geeft voor het lopende BASIC programma van Liberty BASIC.
Het formaat is "drive:\ dir1", of "drive:\ dir1 \ dir2" enz.
Er wordt geen backslash aan de variabele DefaultDir$ toegevoegd.

Gebruik:

  print DefaultDir$

Zoals het gebruikt wordt met het FILES statement:

  files DefaultDir$, "*.txt", info$(

 

Of zoals gebruikt om toegang te krijgen tot een tekstbestand in de zelfde folder als het programma.
Merk op dat een backslash aan het begin van het bestandsnaam moet worden toegevoegd:

  open DefaultDir$ + "\readme.txt" for append as #f
  print #f, "Sample"
  close #f