DATA

Omschrijving: Het DATA statement is een geschikte manier om gegevens in programma's op te nemen.
De DATA (gegevens) kunnen meer dan eens worden gelezen (zo vaak als u wilt)
door gebruik te maken van het READ statement.
Een DATA statement voert in werkelijkheid geen actie uit wanneer het in de code
van het programma wordt ontmoet.
DATA en READ horen bij elkaar.

Voorbeeld:
'lees de cijfers en hun namen

  while desc$ <> "end"

    read desc$, value

    print desc$; " is the name for "; value

  wend

'hier is onze data
data "one", 1, "two", 2, "three", 3, "end", 0
end

Één of meerdere DATA statements vormen de gehele reeks gegevenselementen.
Bijvoorbeeld, kunnen de gegevens die in het voorbeeld hierboven staan ook in meer
dan één DATA statement worden vermeld:

'hier is onze data in twee in plaats van één regel
data "one", 1, "two", 2
data "three", 3, "end", 0

DATA is lokaal voor een subroutine of de functie waarin het gedefinieerd staat.

Regel nummers
Gebruikt geen regelnummers met DATA statements. Zij werken niet behoorlijk.

Error Handling
Elke poging om meer DATA items te lezen dan in de DATA lijst aanwezig zijn
laat het programma met een fout stoppen.
Merk op dat in de voorbeelden hierboven, een "end" markering in de DATA werd geplaatst
en wanneer die wordt bereikt, het programma op houdt met het verder lezen van DATA.
Dit is een uitstekende manier om fouten te verhinderen te ontstaan.
Als geen eindmarkering of een vlag van één of andere soort wordt gebruikt,
zorg er dan voor dat er andere controles zijn die voorkomen
dat het READ statement meer data items probeert te lezen dan er in de DATA statements staan.

See also: READ, RESTORE, READ and DATA