CONFIRM string; responseVar

Beschrijving:
Dit statement opent een dialoogvenster dat de inhoud van string toont en twee knoppen met opschrift ‘Ja’ en ‘Nee’.
Wanneer een keuze wordt gemaakt, dan komt in de variabele (responseVar) het woordje ‘yes’ te staan als de ‘Ja’ knoop werd ingedrukt,
en het ‘no’ indien de gebruiker koos voor ‘Nee’.
Let op! Windows levert aan de programmeur dus een Engelse tekst en de woordjes staan in kleine letters.

Gebruik:

[quit]

‘ toon een bevestigingsvenster om de keuze

‘van de gebruiker definitief vast te stellen

confirm "Weet u zeker dat u wilt stoppen?"; answer$

if answer$ = "no" then [mainLoop]

print answer$ ‘deze regel laat het resultaat in answer$ zien

end

Boodschap bestaande uit meerdere regels

Als tekens voor een nieuwe regel in het bericht worden opgenomen, verschijnt het als een bericht bestaande uit meerdere regels.
De onderbrekingen van de regel worden verkregen bij het gebruik van chr$ (13).
Het CONFIRM dialoogvenster wordt aangepast aan het aantal berichtregels.

c$ = "Dit zal de defaults herstellen" + chr$(13)

c$ = c$ + "Alle wijzigingen gaan verloren." + chr$(13)

c$ = c$ + "Deze operatie is onomkeerbaar." + chr$(13)

c$ = c$ + "Toch doorgaan?"

confirm c$; answer$