COLORDIALOG

COLORDIALOG color$, chosen$

Beschrijving: Dit commando toont het standaard kleuren dialoog venster van Windows
en staat de gebruiker toe een kleur te selecteren. Het geeft de rode, groene, en blauwe componenten van de kleur aan,
plus de naam die Liberty BASIC gaf aan die kleur,
wanneer het behoort tot één van de 16 genoemde kleuren die Liberty BASIC kent.

Gebruik:
color$
Dit is een string van de start kleur van het dialoog venster.
Het kan een lege string zijn, maar het moet worden opgegeven.
Het kan in één van de twee volgende vormen aangegeven worden.
Het kan een genoemde kleur van de Liberty BASIC zijn,
of een string zijn dat de rode, groene, blauwe waarden van de gewenste kleur bevat
waarmee de colordialog geladen moet worden.

chosen$ Wanneer de dialoog wordt gesloten, bevat deze variabele de kleur
die door de gebruiker wordt gekozen.

Voorbeelden:
colordialog "red", chosen$
print "Color chosen is ";chosen$

of

colordialog "255 0 0", chosen$
print "Color chosen is ";chosen$

De rode, groene en blauwe waarden moeten elk in de range van 0 tot 255 zijn.
0 betekent het ontbreken van een kleur, en 255 zijn volledige kleur (verzadiging).
Nadat het dialoogvenster wordt gesloten, bevat de variabele
chosen$ de rode, groene, blauwe waarden voor de kleur die door de gebruiker wordt gekozen.
Als deze waarden met een genoemde kleur van Liberty BASIC correspondeert,
dan zal die kleurennaam aan de weergegeven string worden toegevoegd.

'Returned string: RGB and name for a named color
255 255 0 yellow

'Returned string: RGB only for a non-named color:
250 230 190

Het volledige Openen van Dialoog Colordialog
Standaard opent er een klein dialoog venster met een matrix van typische getoonde kleuren.
De gebruiker kan verkiezen om de knoop "Define Custom Colors" te gebruiken
om een volledig RGB kleurenspectrum te openen waaruit hij nu kan kiezen.

De volledige kleurendialoog venster ziet er zo uit: