CLS clear screen

Beschrijving:
Dit commando maakt het scherm van de mainwin schoon en plaatst terug de cursor
in de linkerbovenhoek. Het statement is nuttig om een visuele onderbreking
te geven van verschillende secties van een programma.

Bovendien, aangezien het mainwin venster uit zichzelf geen oude informatie uit
het geheugen ledigt, kan het bevel CLS worden gebruikt om geheugen van een programma
terug te winnen door het mainwin venster te dwingen om oude teksten te dumpen.

Gebruik:
  print "The total is: "; grandTotal

  input "Press 'Return' to continue."; r$
  cls
  print "*** Enter Next Round of Figures ***"