CHR$(n)

Omschrijving:

Deze functie geeft een string van één karacter, die overeenkomt met het teken
dat volgens de ASCII lijst hoort die het getal n (0-255)

Gebruik:

print chr$(77)

print chr$(34)

print chr$(155)

Produceert:

M

"

Zie ook ASC(n$)