ATN(n)

Omschrijving:

Deze functie geeft de arc tangens van een getal of numerieke uitdrukking n.
Het antwoord staat vermeld in radialen.

Gebruik:

print "De arctangens van 0.2 is "; atn(0.2)

Tip:

Er gaan 2 * pi radialen in een volledige cirkel van 360 graden.
Een formule om graden om te zetten in radialen is:
radialen = graden gedeeld door 57.29577951
(radians = degrees divided by 57.29577951)

Note: See also TAN( )