ASC(s$)

Omschrijving:

Deze functie geeft de ASCII waarde van het eerste teken van de string s$.
s$ kan zijn een string variabele, of een tekst tussen aanhalingstekens.
Lettertekens (letters van het alfabet) en geformaliseerde tekens hebben allemaal
een specifieke ASCII waarde van 0 tot 255.

Zie ook CHR$( n )

Gebruik:

print asc( "A" ) produceert: 65

let name$ = "Tim"

firstLetter = asc(name$)

print firstLetter produceert: 84
print asc( "" ) produceert: 0

ASCII tabel van printbare (letter)tekens

Chr$(33) = ! Chr$(34) = " Chr$(35) = # Chr$(36) = $ Chr$(37) = % Chr$(38) = & Chr$(39) = ' Chr$(40) = ( Chr$(41) = ) Chr$(42) = *
Chr$(43) = + Chr$(44) = , Chr$(45) = - Chr$(46) = . Chr$(47) = / Chr$(48) = 0 Chr$(49) = 1 Chr$(50) = 2 Chr$(51) = 3
Chr$(52) = 4 Chr$(53) = 5 Chr$(54) = 6 Chr$(55) = 7 Chr$(56) = 8 Chr$(57) = 9 Chr$(58) = : Chr$(59) = ; Chr$(60) = < Chr$(61) = =
Chr$(62) = > Chr$(63) = ? Chr$(64) = @ Chr$(65) = A Chr$(66) = B Chr$(67) = C Chr$(68) = D Chr$(69) = E Chr$(70) = F Chr$(71) = G
Chr$(72) = H Chr$(73) = I Chr$(74) = J Chr$(75) = K Chr$(76) = L Chr$(77) = M Chr$(78) = N Chr$(79) = O Chr$(80) = P Chr$(81) = Q
Chr$(82) = R Chr$(83) = S Chr$(84) = T Chr$(85) = U Chr$(86) = V Chr$(87) = W Chr$(88) = X Chr$(89) = Y Chr$(90) = Z Chr$(91) = [
Chr$(92) = \ Chr$(93) = ] Chr$(94) = ^ Chr$(96) = ` Chr$(97) = a Chr$(98) = b Chr$(99) = c Chr$(100) = d Chr$(101) = e Chr$(102) = f
Chr$(103) = g Chr$(104) = h Chr$(105) = i Chr$(106) = j Chr$(107) = k Chr$(108) = l Chr$(109) = m Chr$(110) = n Chr$(111) = o Chr$(112) = p
Chr$(113) = q Chr$(114) = r Chr$(115) = s Chr$(116) = t Chr$(117) = u Chr$(118) = v Chr$(119) = w Chr$(120) = x Chr$(121) = y Chr$(122) = z
Chr$(123) = { Chr$(124) = | Chr$(125) = } Chr$(126) = ~ Chr$(127) =  Chr$(128) = Chr$(129) = Chr$(130) = Chr$(131) = Chr$(132) =
Chr$(133) = Chr$(134) = Chr$(135) = Chr$(136) = Chr$(137) = Chr$(138) = Chr$(139) = Chr$(140) = Chr$(142) = Chr$(145) = '
Chr$(146) = ' Chr$(147) = Chr$(148) = Chr$(149) = Chr$(150) = Chr$(151) = Chr$(152) = Chr$(153) = Chr$(154) = Chr$(155) =
Chr$(156) = Chr$(158) = Chr$(159) = Chr$(161) = Chr$(162) = Chr$(163) = Chr$(164) = Chr$(165) = Chr$(166) = Chr$(167) =
Chr$(168) = Chr$(169) = Chr$(170) = Chr$(171) = Chr$(172) = Chr$(173) = Chr$(174) = Chr$(175) = Chr$(176) = Chr$(177) =
Chr$(178) = Chr$(179) = Chr$(180) = Chr$(181) = Chr$(182) = Chr$(183) = Chr$(184) = Chr$(185) = Chr$(186) = Chr$(187) =
Chr$(188) = Chr$(189) = Chr$(190) = Chr$(191) = Chr$(192) = Chr$(193) = Chr$(194) = Chr$(195) = Chr$(196) = Chr$(197) =
Chr$(198) = Chr$(199) = Chr$(200) = Chr$(201) = Chr$(202) = Chr$(203) = Chr$(204) = Chr$(205) = Chr$(206) = Chr$(207) =
Chr$(208) = Chr$(209) = Chr$(210) = Chr$(211) = Chr$(212) = Chr$(213) = Chr$(214) = Chr$(215) = Chr$(216) = Chr$(217) =
Chr$(218) = Chr$(219) = Chr$(220) = Chr$(221) = Chr$(222) = Chr$(223) = Chr$(224) = Chr$(225) = Chr$(226) = Chr$(227) =
Chr$(228) = Chr$(229) = Chr$(230) = Chr$(231) = Chr$(232) = Chr$(233) = Chr$(234) = Chr$(235) = Chr$(236) = Chr$(237) =