ABS(n)

Omschrijving:

Deze functie geeft | n | (de absolute waarde van n).

"n" kan een getal zijn of een numerieke uitdrukking.

Usage:

print abs( -5 ) produces: 5
print abs( 6 - 13 ) produces: 7
print abs( 2 + 4 ) produces: 6
print abs( 3 ) produces: 3
print abs( 3/2 ) produces: 1.5
print abs( 5.75 ) produces: 5.75