INPUT$(#handle, items)

 


Beschrijving:

Deze functie laat het ophalen toe van een bepaald aantal items van een geopend bestand 
of een apparaat dat #handle als handle gebruikt. Als #handle niet naar een open bestand
of een apparaat verwijst zal er een fout worden gemeld. 
Het kan ook worden gebruikt om één karakter per keer uit de mainwindow 
(zie voorbeeld hieronder) te lezen.

Gebruik:

 'read and display a file one character at a time

 open "c:\autoexec.bat" for input as #1
[loop]
  if eof(#1) <> 0 then [quit]
  print input$(#1, 1);
  goto [loop]
[quit]

  close #1
  end

Voor de meeste apparaten (in tegenstelling tot schijf bestanden), 
zal één item niet door één enkel karakter worden weergegeven, 
maar de functie INPUT$ () kan met items terugkeren meer dan één karakter lang zijn. 
In de meeste gevallen, is het gebruik van INPUT #handle, varName 
net zo goed of zelf beter voor het lezen van apparaten (devices).

Hier is een ander voorbeeld dat het lezen van toetsen in mainwindow toont.

'ontvang karakters en toon ze totdat enter wordt gedrukt 

text$ = ""
while c$ <> chr$(13)
 c$ = input$(1)
 print c$;
 if c$ <> chr$(13) then text$ = text$ + c$
wend

print "You typed:"; text$

end

File input rechtstreeks naar een array.

De vorige versies van Liberty BSIC vereisten dat u eerst naar een in variabele schreef, 
om daarna pas een array te kunnen vullen met die variabele.
Liberty BASIC 3 heeft die beperking niet meer en staat u toe om van een bestand 
rechtstreeks naar een array weg te schrijven. 

Voorbeeld:

'input from a file, directly into an array

open "myfile.txt" for input as #handle
while EOF(#handle)=0
input #handle, array$(total)
total=total+1
wend

close #handle

for i = 0 to total
print array$(i)
next

See also INPUTTO$(#h, c$), Line Input, Input